U bent hier:

Enquete arbeidsmarkt

05/06/2024

De arbeidsmarkt in onze gemeente en regio is zeer krap en de voorspelling is dat deze krapte de komende jaren verder toeneemt. Onder andere door vergrijzing en verandering in vraag en aanbod van werk. Veel werkgevers hebben te maken met openstaande vacatures en weten niet hoe ze aan geschikte, gekwalificeerde medewerkers kunnen komen.


MKB Leidschendam-Voorburg organiseert op maandag 30 september 2024 een banenmarkt voor werkgevers in Leidschendam-Voorburg. Waarbij we werkgevers in contact brengen met werkzoekenden en daarmee werkgevers ontzorgen en helpen wervingskosten te besparen.

Om te verifiëren dat we het goede doen, hebben we een korte vragenlijst opgesteld waarvoor we uw medewerking vragen. Wij vragen een minuut van uw tijd zodat we in september een succesvolle banenmarkt kunnen realiseren. Vul de vragenlijst hier in: https://forms.office.com/e/7sGRKkTFBZ