U bent hier:

Huisvesting

Voor ondernemerschap is passende ruimte nodig. Hiervoor kunnen we ons blik niet beperken tot de gemeentegrenzen. Het vraagt om samenwerking met omliggende gemeenten en ondernemersverenigingen om in samenwerking te komen tot een regio met plek voldoende plek voor ondernemerschap. Ruimte voor bedrijventerreinen, winkelgebieden, plek voor zelfstandigen om te werken, samenwerken en groeien en voor de noodzakelijke bouw en maakindustrie, waar ook tijdens deze transitieperiode van bouw en duurzaamheid grote behoefte aan is. 

Binnen de gemeente maken we ons hard voor voldoende en passende huisvestiging met een duidelijke visie. Daarnaast werken we samen met ondenemers(verenigingen) uit de regio aan een sterke stem voor ondernemers in regionale overleggen.