U bent hier:

Ondernemersklimaat

Voor een bruisende gemeente is plek voor ondernemerschap onmisbaar. Voor werkgelegenheid, ruimte voor ondernemerschap, goede en aantrekkelijke winkel- en horecavoorzieningen en sport en zorg. Dit vraagt om een duidelijke visie van de gemeente: Welk type ondernemerschap past binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg, welke plek heeft de gemeente in de regio en hoe zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die zo'n waardevolle economische en sociale rol vervullen in de gemeente. 

Hiervoor is een goede lokale econoische visie nodig en moeten de belangen van ondernemers worden meegewogen in andere grote ontwikkelingen. Zoals herontwikkeling van gebieden en onderwerpen als bereikbaarheid. Hiervoor hebben we regelmatig contact met het college en ontwikkelen we, bijvoorbeeld rondom gemeenteraadsverkiezingen onze input voor de politieke partijen in de gemeente.