U bent hier:

Over ons

Missie en visie

MKB Leidschendam-Voorburg heeft als missie om een centrale rol te spelen in de ontwikkeling en behoud van een optimaal ondernemersklimaat binnen de gemeente. Dit streven wij na, in samenwerking met lokale ondernemers, gemeente en andere stakeholders.

Leidschendam-Voorburg maakt deel uit van de Randstad en wordt gevormd door drie unieke kernen, elk met een eigen karakter en een rijke cultuur. Middenin de Randstad, maar wel met veel groen en ruimte, is onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven.

We benutten ons netwerk en de samenwerking met andere gemeenten in de Randstad om ons optimaal in te zetten voor de belangen van ondernemers. Binnen de gemeente vormt het midden- en kleinbedrijf de drijvende kracht van de economie en maken we optimaal gebruik van de unieke krachten en kwaliteiten die Leidschendam-Voorburg biedt.

Strategie

MKB Leidschendam-Voorburg is een belangrijke initiator, facilitator, gespreks- en samenwerkingspartner bij ontwikkelingen en activiteiten die het ondernemersklimaat binnen gemeente Leidschendam-Voorburg raken. MKB Leidschendam-Voorburg speelt hierin een positieve, actieve en constructieve rol. Het belang van de ondernemers, zowel nu als in de toekomst, staat hierbij centraal: Een sterk MKB is een sterk Leidschendam-Voorburg.

MKB L-V opereert op basis van vier pijlers:

Informeren
MKB Leidschendam-Voorburg informeert ondernemers over ontwikkelingen die van invloed zijn op het ondernemen binnen de gemeente. 

Ondersteunen
MKB Leidschendam-Voorburg ondersteunt alle ondernemers in Leidschendam-Voorburg op generieke thema’s en specifieke gevallen.

Vertegenwoordigen
Veel ontwikkelingen, keuzes en activiteiten beïnvloeden het ondernemersklimaat. MKB Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigt en behartigt de belangen van ondernemers in Leidschendam-Voorburg, zowel binnen de gemeente als directe omgeving.

Verbinden
MKB Leidschendam-Voorburg stimuleert samenwerking tussen ondernemers. Brengt ondernemers bij elkaar en legt verbinding met gemeentelijk bestuur en politiek.

Voor u als ondernemer

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol in het bevorderen van ondernemerschap en aantrekkelijk houden van ondernemersklimaat binnen de gemeente. Dit doen we door vooruit te kijken, ontwikkelingen te volgen en doorlopend in gesprek te zijn met gemeente, politiek en andere stakeholders. 

We informeren, ondersteunen, vertegenwoordigen en verbinden ondernemers met stakeholders en kiezen hierbij voor een resultaatgerichte en pragmatische aanpak. We organiseren thematische bijeenkomsten, waarbij we samenwerken met lokale netwerkclubs als VOC, LBC en Wondernemers.