U bent hier:

Samenwerken

Samenwerken en partners

MKB Leidschendam-Voorburg streeft naar een sterke lokale economie en een ondernemersklimaat dat aantrekkelijk en passend is voor lokale ondernemers/mkb’ers.

Afgelopen jaren hebben we de samenstelling van ondernemers in Leidschendam-Voorburg zien veranderen. Het aandeel kleinschalig ondernemerschap, met name ZZP’ers groeit, terwijl het aantal grote ondernemingen afneemt. Hierdoor verandert het ondernemersklimaat binnen de gemeente.

Om in te spelen op deze verschuiving heeft MKB Leidschendam-Voorburg enige jaren geleden haar lidmaatschapstarieven aanzienlijk verlaagd. Op deze manier is lidmaatschap voor kleine en startende ondernemers een stuk laagdrempeliger. Tegelijk blijft de uitdaging de toegevoegde waarde van MKB Leidschendam-Voorburg te laten zien. Veel van de onderwerpen waar we ons voor inzetten hebben betrekking op de langere termijn en zijn relatief abstract van aard, terwijl veel ondernemers zich met actuele zaken bezighouden. Voor grotere, met name B2B georiënteerde ondernemers biedt MKB-LV de mogelijkheid van het MKB LV Partnership, wat de volgende voordelen biedt:

  • vergroten bekendheid en zichtbaarheid (onder ondernemers) in Leidschendam-Voorburg
  • de gelegenheid expertise (met lokale ondernemers) te delen,
  • mogelijkheden aanbiedingen te doen aan andere MKB L-V leden en
  • actieve betrokkenheid en deelname bij relevante thema’s die bijdragen aan de belangenbehartiging van lokale ondernemers
  • vergroten betrokkenheid bij de lokale economie